Tip na léto - seminář "Český jazyk"V našem distančním semináři “Český jazyk” máte k dispozici všechny výukové materiály, které potřebujete ke zlepšení vaší češtiny. Můžete se učit z videokurzů “Hezky česky” a e-learningových textů.

Co je cílem semináře?
Naučit vás správně i „hezky“ česky. Pomoci Vám odhalit Vaše češtinářské mezery. Uklidnit Vás, že „něco nevědět“ je normální i u profíků. Ukázat Vám, kde (snadno) najdete odpověď, když něco nevíte. Nabídnout Vám rozsáhlý a přehledný zdroj informací, kde se rychle „proklikáte“ k vysvětlení jevu, kterému nerozumíte.

K semináři se můžete připojit kdykoliv, Vaše přihláška bude automaticky schválena.

Detail semináře

Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

Civilní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  11.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Insolvenční právo pro civilní soudce - vztah insolvenčního a civilního řízení

  18.9.2023 - 19.9.2023

Lektor: Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Aktuální otázky pracovního práva

  20.9.2023 - 22.9.2023

Lektor: Doležílek, Malý
Město: Kroměříž
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  9.10.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Kroměříž
Detail semináře

Náhrada škody a výše jejího oceňování

  10.10.2023

Lektor: Vojtek, Tůma
Město: Praha
Detail semináře

Odpovědnost státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci v judikatuře Nejvyššího soudu

  12.10.2023 - 13.10.2023

Lektor: Bičák, Simon
Město: Kroměříž
Detail semináře

Právní jednání – výklad -zdánlivost, neúčinnost, neplatnost právního jednání

  18.10.2023

Lektor: Petrov
Město: Praha
Detail semináře

Brusel II bis

  25.10.2023

Lektor: Bříza, Fišerová, Zavadilová
Město: Praha
Detail semináře

Katastr nemovitostí

  26.10.2023

Lektor: Vrzalová
Město: Praha
Detail semináře

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

  2.11.2023 - 3.11.2023

Lektor: Novosad, Vojtek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  8.11.2023 - 10.11.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Smlouva o dílo

  8.11.2023

Lektor: štenglová,horák
Město: Praha
Detail semináře

Kupní smlouva

  9.11.2023

Lektor: Čech
Město: Praha
Detail semináře

Vybrané otázky zákona o mezinárodním právu soukromém

  23.11.2023

Lektor: Bříza, Fišerová, Zavadilová
Město: Praha
Detail semináře

Exekuce a výkon rozhodnutí

  29.11.2023 - 30.11.2023

Lektor: Kasíková, Krhut
Město: Praha
Detail semináře

Opatrovnické soudnictví

Násilí v rodině a jeho dopady na dítě

  22.9.2023

Lektor: Čírtková
Město: Šumperk
Detail semináře

Edukace rodičů

  22.9.2023

Lektor: Nováková
Město: Liberec
Detail semináře

Využití podpůrných materiálů při rozhodování v rodinněprávních věcech

  27.11.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Trestní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  11.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Odborná kriminalistická znalecká zkoumání - vybraná zájmová odvětví

  5.9.2023

Lektor: Hajšmanová, Herdová, Lenárt, Šedivcová, Tolar, Uher
Město: Kroměříž
Detail semináře

Ochranné známky - trestněprávní aspekty

  19.9.2023

Lektor: Chvátal, Púry, Richterová, Říha, Tůma
Město: Praha
Detail semináře

Trestní odpovědnost právnických osob

  20.9.2023

Lektor: Koudelka, Žďárský
Město: Praha
Detail semináře

Trestná činnost proti životnímu prostředí

  4.10.2023 - 5.10.2023

Lektor: Budina - v jednání, Hanuš, Hlubocká, Hrubý, Jandíková, Matula, Peřinková - v jednání, Reiser - v jednání, Růžička, Šrámek, Vermouzek, Weissová, Zemek
Město: Praha
Detail semináře

Trestání v širších souvislostech

  24.10.2023 - 25.10.2023

Lektor: Kubů, Lýsek, Masopust Šachová, Palotášová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Správní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  11.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Setkání soudců správního soudnictví

  18.9.2023 - 20.9.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  1.11.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  21.11.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce

Metody odhalování daňových a dotačních podvodů

  11.9.2023

Lektor: Polok
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zásadní ekonomické a účetní dokumenty v pojetí soudní rozhodovací praxe

  6.10.2023

Lektor: Polok
Město: Kroměříž
Detail semináře

Manažerské vzdělávání

Současný leadership

  21.8.2023 - 23.8.2023

Lektor: Hroník
Město: Kroměříž
Detail semináře

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  25.9.2023

Lektor: Brýdl, Fikker, Macková
Město: Praha
Detail semináře

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  26.9.2023

Lektor: Brýdl, Čechová
Město: Olomouc
Detail semináře

Mediální komunikace

  26.10.2023 - 27.10.2023

Lektor: Vávra, Baxa, Kopa, Kolářová, Petriláková, Mrzena
Město: Kroměříž
Detail semináře

Mezinárodní spolupráce

HELP kurz Kyberkriminalita a elektronické důkazy

  6.9.2023

Lektor: Foldyna, Novák
Město: Celá ČR
Detail semináře

Justiční kandidáti

Odborná příprava justičních kandidátů - Správní soudnictví

  28.6.2023 - 30.6.2023

Lektor: Küchlerová, Mácha
Město: Kroměříž
Detail semináře