Tip na léto - seminář "Český jazyk"V našem distančním semináři “Český jazyk” máte k dispozici všechny výukové materiály, které potřebujete ke zlepšení vaší češtiny. Můžete se učit z videokurzů “Hezky česky” a e-learningových textů.

Co je cílem semináře?
Naučit vás správně i „hezky“ česky. Pomoci Vám odhalit Vaše češtinářské mezery. Uklidnit Vás, že „něco nevědět“ je normální i u profíků. Ukázat Vám, kde (snadno) najdete odpověď, když něco nevíte. Nabídnout Vám rozsáhlý a přehledný zdroj informací, kde se rychle „proklikáte“ k vysvětlení jevu, kterému nerozumíte.

K semináři se můžete připojit kdykoliv, Vaše přihláška bude automaticky schválena.

Detail semináře

Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

VSÚ, VÚSZ, soudní tajemníci

CEPR

  1.10.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hanušová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci - průběžné vzdělávání

  20.10.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Úkony VSÚ v řízení o pozůstalosti a úschovách

  21.9.2023 - 22.9.2023

Lektor: Bouda
Město: Kroměříž
Detail semináře

Ochranné léčení a zabezpečovací detence pro VSÚ

  3.10.2023

Lektor: Řepková, Tuček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Náklady v civilním sporném řízení pro VSÚ

  23.10.2023

Lektor: Kolumber
Město: Kroměříž
Detail semináře

Ochranné léčení a zabezpečovací detence pro VSÚ

  2.11.2023

Lektor: Řepková, Tuček
Město: Praha
Detail semináře

Náklady v civilním sporném řízení pro VSÚ

  13.11.2023

Lektor: Kolumber
Město: Praha
Detail semináře

Závazky a vybrané smluvní typy pro VSÚ

  23.11.2023 - 24.11.2023

Lektor: Krenk, Trávníková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Justiční personál soudů

Vstupní vzdělávání - okresní soudy

  15.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Sznapková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Průběžné vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Špačková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vstupní vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Anonymizace soudních rozhodnutí

  1.12.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Pihera, Piherová Matějovská
Město: Distanční, online
Detail semináře

Společné materiály - všechny úseky

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Malý
Město: Distanční, online
Detail semináře

Příjem a zápis podání

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Domanský, Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Občanskoprávní úseky okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Macková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Metodici soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Macková, Malý, Žaluda
Město: Distanční, online
Detail semináře

Informační centrum

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hurdálková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Trestní úsek okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Kolářová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  11.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Role moci soudní ve státě a právní postavení zaměstnanců justice

  6.9.2023

Lektor: Varvařovský
Město: Praha
Detail semináře

Pracovní skupina pro dozorčí úřednice krajských a vrchních soudů

  7.9.2023

Lektor: Víchová, Žaluda
Město: Praha
Detail semináře

V. běh vzdělávání metodiků soudů - 3. část

  18.9.2023 - 20.9.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

V. běh vzdělávání metodiků soudů - 4. část

  17.10.2023 - 18.10.2023

Lektor: Jelínková, Malý, Žaluda
Město: Praha
Detail semináře

Justiční personál státních zastupitelství

Odborný personál státního zastupitelství

  6.4.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  11.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.7.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství II.

  10.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství II.

  11.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Praha
Detail semináře

Ekonomická správa soudů a státních zastupitelství

Ekonomická správa soudů a SZ

  16.11.2020 - 31.12.2026

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Workshop pro bezpečnostní ředitele

  4.9.2023 - 5.9.2023

Lektor: Mikuláš, Tonar
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o zadávání veřejných zakázek

  6.9.2023

Lektor: Koudelková
Město: Praha
Detail semináře

Zákoník práce

  12.9.2023

Lektor: Procházka
Město: Kroměříž
Detail semináře

Veřejné zakázky malého rozsahu

  14.9.2023

Lektor: Bednářová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zjednodušené podlimitní řízení a nadlimitní veřejné zakázky

  20.9.2023

Lektor: Koudelková
Město: Praha
Detail semináře

Školení MS Excel 2016 pro začátečníky a mírně pokročilé

  26.9.2023

Lektor: Pomothy
Město: Kroměříž
Detail semináře

Metodické dny pro personalisty

  26.9.2023 - 27.9.2023

Lektor: Gruber, Kocourek, Panoš, Stašková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Sociální a zdravotní pojištění

  24.10.2023

Lektor: Daněk, Fousek
Město: Praha
Detail semináře

Metodické dny resortu MSp

  14.11.2023

Lektor: Adámková, Libichová, Nathová
Město: Praha
Detail semináře

Principy kontroly účetních a finančních výkazů OSS

  15.11.2023

Lektor: Libichová
Město: Praha
Detail semináře

Seminář pro mzdové účetní

  27.11.2023 - 29.11.2023

Lektor: Daněk, Fousek
Město: Kroměříž
Detail semináře