Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

Civilní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  4.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy

  11.5.2023

Lektor: Harašta, Míšek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  16.5.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Civilní řízení před nalézacím soudem a jeho praktické i ústavněprávní aspekty

  24.5.2023

Lektor: Jirsa, Ceplová
Město: Praha
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  24.5.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Právo duševního vlastnictví

  29.5.2023 - 31.5.2023

Lektor: Horáček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Prodej zboží spotřebiteli

  31.5.2023

Lektor: Flídr
Město: Praha
Detail semináře

Právní jednání v elektronické podobě

  8.6.2023

Lektor: Peterka, Podaný
Město: Praha
Detail semináře

Elektronické dokumenty

  13.6.2023

Lektor: Peterka, Podaný
Město: Praha
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  19.6.2023 - 20.6.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Závazkové právo část I.

  21.6.2023 - 23.6.2023

Lektor: Čech, Pelikán
Město: Kroměříž
Detail semináře

Závazkové právo II

  6.9.2023 - 8.9.2023

Lektor: Čech, Pelikán
Město: Kroměříž
Detail semináře

Praktické poznatky z aplikace dědického práva

  13.9.2023 - 15.9.2023

Lektor: Plašil, Šešina, Talanda
Město: Kroměříž
Detail semináře

Insolvenční právo pro civilní soudce - vztah insolvenčního a civilního řízení

  18.9.2023 - 19.9.2023

Lektor: Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Aktuální otázky pracovního práva

  20.9.2023 - 22.9.2023

Lektor: Doležílek, Malý
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  3.10.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  9.10.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odpovědnost státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci v judikatuře Nejvyššího soudu

  12.10.2023 - 13.10.2023

Lektor: Bičák, Simon
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  8.11.2023 - 10.11.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  21.11.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Opatrovnické soudnictví

Trauma, komplexní vývojové trauma a systém informovaný o traumatu

  12.5.2023

Lektor: Pemová
Město: Hodonín
Detail semináře

Stanovení výživného a s tím související účetní a daňové otázky

  12.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

7. rodiněprávní sympozium JA na téma: Nepřijatelnost násilí na dětech

  19.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

HELP kurz Obchodování s lidmi

  23.5.2023

Lektor: Zezulová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Soudní dohled v rodinněprávní agendě

  24.5.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Seminář pro soudní sociální pracovníky

  29.5.2023 - 30.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Rozhovor s dítětem

  5.6.2023

Lektor: Toth, Vránová
Město: Ústí nad Labem
Detail semináře

Jiný soudní rok

  8.6.2023

Lektor: Polák
Město: Ústí nad Labem
Detail semináře

Mezinárodní právo rodinné

  19.6.2023 - 20.6.2023

Lektor: Círková, Kapitán, Nováková
Město: Praha
Detail semináře

Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce - opakování

  26.6.2023 - 27.6.2023

Lektor: v jednání
Město: Praha
Detail semináře

Využití podpůrných materiálů při rozhodování v rodinněprávních věcech

  27.11.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Trestní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  4.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Hate crime

  10.5.2023

Lektor: Lata, Mareš, Naskosová, Kalibová, Motyka
Město: Praha
Detail semináře

Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

  11.5.2023

Lektor: Bradáčová, Kloučková, Tejnská, Fremr, Foltýn
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

HELP kurz Obchodování s lidmi

  23.5.2023

Lektor: Zezulová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních z pohledu soudce - vybrané aspekty pro nespecialisty

  1.6.2023

Lektor: Guthierová, Polák
Město: Kroměříž
Detail semináře

Kyberkriminalita - vybrané otázky

  12.6.2023 - 14.6.2023

Lektor: Černý, Fleišer, Foldyna, Jančík, Janků, Kapr, Koné Król, Košatecký, Omasta, Schweiner, Vilím, Záruba
Město: Kroměříž
Detail semináře

Správní soudnictví

Whistleblowing - workshop

  4.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Fyzické osoby (zdanění příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)

  8.6.2023

Lektor: Králová, Nováková
Město: Brno
Detail semináře

Atuální otázky k oblasti sociálního zabezpečení

  19.6.2023 - 21.6.2023

Lektor: Boháč, Novák, Rambousková, Sládková, Šiškeová, Wernerová, Wernerová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vazba účetnictví a daně z příjmů právnických osob

  22.6.2023

Lektor: Pilařová
Město: Brno
Detail semináře

Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce

Metody odhalování daňových a dotačních podvodů

  3.5.2023

Lektor: Polok
Město: Praha
Detail semináře

Ocenění podniku a stanovení znaleckého úkolu v insolvenci

  16.5.2023

Lektor: Schönfeld
Město: Praha
Detail semináře

Manažerské vzdělávání

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  10.5.2023

Lektor: Brýdl, Čechová
Město: Praha
Detail semináře

Řízení organizace a vedení lidí (pro SZ)

  24.5.2023 - 26.5.2023

Lektor: Basík, Bradáčová, Haberle, Hroník, Hůlka, Pavlík, Puchtová, Haberle
Město: Kroměříž
Detail semináře

Řízení pracovní schopnosti - 1. běh

  14.8.2023 - 16.8.2023

Lektor: Harvánková, Vařejková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Řízení pracovní schopnosti - 2. běh

  16.8.2023 - 18.8.2023

Lektor: Harvánková, Vařejková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Současný leadership

  21.8.2023 - 23.8.2023

Lektor: Hroník
Město: Kroměříž
Detail semináře

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  26.9.2023

Lektor: Brýdl, Čechová
Město: Olomouc
Detail semináře

Mediální komunikace

  26.10.2023 - 27.10.2023

Lektor: Vávra, Baxa, Kopa, Kolářová, Petriláková, Mrzena
Město: Kroměříž
Detail semináře

Mezinárodní spolupráce

HELP kurz Kyberkriminalita a elektronické důkazy

  6.9.2023

Lektor: Foldyna
Město: Celá ČR
Detail semináře

Exclusion from International Protection

  5.10.2023 - 6.10.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Ending International Protection

  24.10.2023 - 25.10.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Gender Equality Law

  9.11.2023 - 10.11.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Asylum Procedures

  16.11.2023 - 17.11.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Anti-discrimination Law

  23.11.2023 - 24.11.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Cizí jazyky

Odborná francouzština zaměřená na terminologii civilního práva

  3.7.2023 - 7.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Legal English - Civil matters

  3.7.2023 - 7.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Letní škola odborné právní němčiny

  17.7.2023 - 21.7.2023

Lektor: Zepnek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Letní škola odborné právní francouzštiny

  17.7.2023 - 21.7.2023

Lektor: Černá, Sissoko
Město: Kroměříž
Detail semináře

Němčina - odborný terminologický seminář, občanskoprávní a obchodněprávní terminologie

  24.7.2023 - 28.7.2023

Lektor: Chuchút, Coufalová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Francouština - odborný terminologický seminář, občanskoprávní a obchodněprávní terminologie

  24.7.2023 - 28.7.2023

Lektor: Duběda, Mortier
Město: Praha
Detail semináře

Angličtina - odborný terminologický seminář, občanskoprávní a obchodněprávní terminologie

  24.7.2023 - 28.7.2023

Lektor: Klabal, Kvasničková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Summer school in linguistics - human rights

  24.7.2023 - 28.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Letní škola odborné právní angličtiny pro středně pokročilé

  14.8.2023 - 18.8.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Letní škola odborné právní angličtiny pro pokročilé

  14.8.2023 - 18.8.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Právní čekatelé

Justiční kandidáti

Odborná příprava justičních kandidátů: Řízení od nápadu obžaloby až po vyhlášení rozsudku: trestní řízení

  15.5.2023 - 19.5.2023

Lektor: Lacinová, Michanek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované trestní řízení - I. skupina

  5.6.2023 - 7.6.2023

Lektor: Lacinová, Michanek, Roubíček, Wažik
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované trestní řízení - II. skupina

  7.6.2023 - 9.6.2023

Lektor: Lacinová, Michanek, Wažik
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Psaní soudních rozhodnutí

  27.6.2023

Lektor: Kopa
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Správní řízení

  28.6.2023 - 30.6.2023

Lektor: Blažek, Küchlerová
Město: Kroměříž
Detail semináře