Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

VSÚ, VÚSZ, soudní tajemníci

CEPR

  1.10.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hanušová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci - průběžné vzdělávání

  20.10.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Doručování soudem a vyznačování právní moci v civilním a insolvenčním řízení pro VSÚ

  27.4.2023

Lektor: Horák
Město: Kroměříž
Detail semináře

Doručování soudem a vyznačování právní moci v civilním a insolvenčním řízení pro VSÚ

  4.5.2023

Lektor: Horák
Město: Praha
Detail semináře

Úkony VSÚ v insolvenčním řízení

  11.5.2023

Lektor: Krhut, Maršíková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Veřejné rejstříky pro VSÚ

  25.5.2023 - 26.5.2023

Lektor: Cileček, Ruban
Město: Kroměříž
Detail semináře

Náklady zmocněnce a opatrovníka v trestním řízení pro VSÚ

  8.6.2023

Lektor: Durdík, Zelenka
Město: Praha
Detail semináře

Náklady zmocněnce a opatrovníka v trestním řízení pro VSÚ

  15.6.2023

Lektor: Durdík, Zelenka
Město: Kroměříž
Detail semináře

Justiční personál soudů

Vstupní vzdělávání - okresní soudy

  15.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Sznapková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Průběžné vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Špačková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vstupní vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Anonymizace soudních rozhodnutí

  1.12.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Pihera, Piherová Matějovská
Město: Distanční, online
Detail semináře

Informační centrum

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hurdálková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Metodici soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Macková, Malý, Žaluda
Město: Distanční, online
Detail semináře

Občanskoprávní úseky okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Macková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Příjem a zápis podání

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Domanský, Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Společné materiály - všechny úseky

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Malý
Město: Distanční, online
Detail semináře

Trestní úsek okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Kolářová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Tvorba vlastních vzorů rozhodnutí v aplikaci APSTR

  24.4.2023

Lektor: Comová, Přibylová
Město: Praha
Detail semináře

Tvorba vlastních vzorů rozhodnutí v aplikaci APSTR

  25.4.2023

Lektor: Comová, Přibylová
Město: Kroměříž
Detail semináře

I. běh vzdělávání protokolujících úředníků - přípravný kurz - teoretická část

  2.5.2023 - 4.5.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  4.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Workshop pro dozorčí úředníky a správce aplikací v působnosti KS Hradec Králové

  9.5.2023

Lektor: Doutnáčová
Město: Hradec Králové
Detail semináře

Role moci soudní ve státě a právní postavení zaměstnanců justice

  10.5.2023

Lektor: Varvařovský
Město: Praha
Detail semináře

Správa aplikace CEPR

  15.5.2023

Lektor: Hanušová, Krajčová, Sýkora
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  18.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

CEPR z pohledu řešitele

  29.5.2023

Lektor: Hanušová, Krajčová, Sýkora
Město: Praha
Detail semináře

CEPR z pohledu řešitele

  30.5.2023

Lektor: Hanušová, Krajčová, Sýkora
Město: Kroměříž
Detail semináře

Základy práva a právní postavení zaměstnanců justice

  14.6.2023 - 15.6.2023

Lektor: Varvařovský
Město: Kroměříž
Detail semináře

Workshop pro správce aplikací, dozorčí úředníky a metodiky obvodních soudů v Praze

  26.6.2023

Lektor: Maříková, Žofková
Město: Praha
Detail semináře

Justiční personál státních zastupitelství

Odborný personál státního zastupitelství

  6.4.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  4.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Role moci soudní ve státě a právní postavení zaměstnanců justice

  10.5.2023

Lektor: Varvařovský
Město: Praha
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství I.

  16.5.2023

Lektor: Nečasová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství I.

  17.5.2023

Lektor: Nečasová
Město: Praha
Detail semináře

Whistleblowing - workshop

  25.5.2023

Lektor: Fadrný, Kapras, Kučera, Netočný, Trešlová
Město: Praha
Detail semináře

Základy práva a právní postavení zaměstnanců justice

  14.6.2023 - 15.6.2023

Lektor: Varvařovský
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství II.

  10.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství II.

  11.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Praha
Detail semináře

Ekonomická správa soudů a státních zastupitelství

Ekonomická správa soudů a SZ

  16.11.2020 - 31.12.2026

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Porada rozpočtářů rezortu Ministerstva spravedlnosti

  25.4.2023

Lektor: Klobásová, Kučerová, Vávra
Město: Praha
Detail semináře

DC2 - Mzdová agenda

  26.4.2023 - 27.4.2023

Lektor: Rejchrtová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Manipulace s utajovanými dokumenty pro KSZ HK

  10.5.2023

Lektor: Fík
Město: Hradec Králové
Detail semináře

Správa soudů a SZ

  10.5.2023 - 12.5.2023

Lektor: Böhmová, Broum, Nathová, Vávra
Město: Kroměříž
Detail semináře

Fond kulturních a sociálních potřeb

  17.5.2023

Lektor: Dejmková, Šabo
Město: Kroměříž
Detail semináře

Metodické dny rezortu MSp

  24.5.2023 - 26.5.2023

Lektor: Adámková, Melicharová, Nathová, Sedláčková, Voláková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vymáhání pohledávek

  1.6.2023

Lektor: Fikker, Motejl
Město: Praha
Detail semináře