Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

Civilní soudnictví

Aktuální judikatura k náhradě škody s exkurzem do sportovního práva

  6.4.2023

Lektor: Králík, Vojtek
Město: Brno
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  12.4.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

  19.4.2023

Lektor: de Korver, Faladová, Gája, Koutná, Patěk, Stupková
Město: Praha
Detail semináře

Zdánlivost a neplatnost právních jednání

  27.4.2023

Lektor: Čech
Město: Praha
Detail semináře

Jak rychle a efektivně vyhledávat judikaturu a právní předpisy

  11.5.2023

Lektor: Harašta, Míšek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  16.5.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Civilní řízení před nalézacím soudem a jeho praktické i ústavněprávní aspekty

  24.5.2023

Lektor: Jirsa, Ceplová
Město: Praha
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  24.5.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Praha
Detail semináře

Řím I, Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 a Řím II, Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007

  25.5.2023

Lektor: Putnová
Město: Praha
Detail semináře

Právo duševního vlastnictví

  29.5.2023 - 31.5.2023

Lektor: Horáček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Prodej zboží spotřebiteli

  31.5.2023

Lektor: Flídr
Město: Praha
Detail semináře

Právní jednání v elektronické podobě

  8.6.2023

Lektor: Peterka, Podaný
Město: Praha
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  19.6.2023 - 20.6.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Závazkové právo část I.

  21.6.2023 - 23.6.2023

Lektor: Čech, Pelikán
Město: Kroměříž
Detail semináře

Závazkové právo II

  6.9.2023 - 8.9.2023

Lektor: Čech, Pelikán
Město: Kroměříž
Detail semináře

Moderovaná diskuze na téma insolvenčního zákona

  11.9.2023 - 13.9.2023

Lektor: Grygar, Krčmář, Krhut, Kučera, Maršíková, Vebrová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Praktické poznatky z aplikace dědického práva

  13.9.2023 - 15.9.2023

Lektor: Plašil, Šešina, Talanda
Město: Kroměříž
Detail semináře

Insolvenční právo pro civilní soudce - vztah insolvenčního a civilního řízení

  18.9.2023 - 19.9.2023

Lektor: Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Aktuální otázky pracovního práva

  20.9.2023 - 22.9.2023

Lektor: Doležílek, Malý
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  3.10.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  9.10.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odpovědnost státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci v judikatuře Nejvyššího soudu

  12.10.2023 - 13.10.2023

Lektor: Bičák, Simon
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  8.11.2023 - 10.11.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  21.11.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Opatrovnické soudnictví

Využití jiného soudního roku v rodinněprávních věcech

  24.4.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Rozhovor s dítětem – praktický workshop

  26.4.2023

Lektor: Toth
Město: Praha
Detail semináře

Stanovení výživného a s tím související účetní a daňové otázky

  12.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

7. rodiněprávní sympozium JA na téma: Nepřijatelnost násilí na dětech

  19.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Soudní dohled v rodinněprávní agendě

  24.5.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Seminář pro soudní sociální pracovníky

  29.5.2023 - 30.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Vývojová psychologie a znalecké dokazování v oblasti psychologie

  5.6.2023

Lektor: Ptáček
Město: Praha
Detail semináře

Rozhovor s dítětem – praktický workshop

  14.6.2023

Lektor: Vránová
Město: Praha
Detail semináře

Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce - opakování

  26.6.2023 - 27.6.2023

Lektor: v jednání
Město: Praha
Detail semináře

Využití podpůrných materiálů při rozhodování v rodinněprávních věcech

  27.11.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Trestní soudnictví

Trestná činnost v dopravě

  13.4.2023 - 14.4.2023

Lektor: Stáňa, Vošická Buráňová, Havránek, Kouřil, Růžička, Vémola
Město: Kroměříž
Detail semináře

Whistleblowing pro soudce a státní zástupce

  18.4.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Neoprávněné nakládání s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

  26.4.2023

Lektor: Weissová, Novák
Město: České Budějovice
Detail semináře

Hate crime

  10.5.2023

Lektor: Lata, Mareš, Naskosová, Kalibová, Motyka
Město: Praha
Detail semináře

Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

  11.5.2023

Lektor: Bradáčová, Kloučková, Tejnská, Fremr, Foltýn
Město: Praha
Detail semináře

Správní soudnictví

Whistleblowing pro soudce a státní zástupce

  18.4.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Daňový řád

  25.5.2023

Lektor: Šotník, Krejčíková
Město: Brno
Detail semináře

Atuální otázky k oblasti sociálního zabezpečení

  19.6.2023 - 21.6.2023

Lektor: Boháč, Novák, Rambousková, Sládková, Šiškeová, Wernerová, Wernerová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vazba účetnictví a daně z příjmů právnických osob

  22.6.2023

Lektor: Pilařová
Město: Brno
Detail semináře

Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce

Metody odhalování daňových a dotačních podvodů

  3.5.2023

Lektor: Polok
Město: Praha
Detail semináře

Ocenění podniku a stanovení znaleckého úkolu v insolvenci

  16.5.2023

Lektor: Schönfeld
Město: Praha
Detail semináře

Manažerské vzdělávání

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  10.5.2023

Lektor: Brýdl, Čechová
Město: Praha
Detail semináře

Řízení organizace a vedení lidí (pro SZ)

  24.5.2023 - 26.5.2023

Lektor: Bradáčová, Haberle, Basík, Pavlík, Málek, Sladký, Puchtová, Houdek, Hůlka, Hroník
Město: Kroměříž
Detail semináře

Judging and A.I. A philosophical approach

  5.6.2023 - 9.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Work-life balance

  13.6.2023 - 14.6.2023

Lektor: Humpolíček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Rozvrh práce a jeho nastavení v ISAS pro management okresních soudů

  26.9.2023

Lektor: Brýdl, Čechová
Město: Olomouc
Detail semináře

Manažerská akademie: Řízení organizace a vedení lidí

  23.10.2023 - 25.10.2023

Lektor: Pokorný, další v jednání
Město: Kroměříž
Detail semináře

Mediální komunikace

  26.10.2023 - 27.10.2023

Lektor: Vávra, Baxa, Kopa, Kolářová, Petriláková, Mrzena
Město: Kroměříž
Detail semináře

Manažerská akademie: Soudce jako manažer a lídr

  29.11.2023 - 1.12.2023

Lektor: Hroník, Humpolíček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Mezinárodní spolupráce

Judging and A.I. A philosophical approach

  5.6.2023 - 9.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU

  13.6.2023 - 14.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Public Procurements

  15.6.2023 - 16.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Mediation and Conciliation

  20.6.2023 - 21.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EJTN/CEPOL: Foreign Terrorist Fighters and High Risk Individuals

  26.6.2023 - 30.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Environmental Crimes

  30.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Cizí jazyky

Odborná francouzština zaměřená na terminologii civilního práva

  3.7.2023 - 7.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Legal english - Civil matters

  3.7.2023 - 7.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Summer school in linguistics - human rights

  24.7.2023 - 28.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Právní čekatelé

Adaptační kurz pro právní čekatele

  5.4.2023

Lektor: Bradáčová, Chvatík
Město: Praha
Detail semináře

Justiční kandidáti

Odborná příprava justičních kandidátů - Insolvenční řízení

  19.4.2023 - 21.4.2023

Lektor: Břeska
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované veřejné zasedání

  26.4.2023 - 28.4.2023

Lektor: Lacinová, Michanek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované civilní řízení - II. skupina

  2.5.2023 - 5.5.2023

Lektor: Fremr, Šebek, Kohout, Zajíček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované civilní řízení - I. skupina

  2.5.2023 - 5.5.2023

Lektor: Ceplová, Kubáčová, Polách, Vidmuchová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů: Řízení od nápadu obžaloby až po vyhlášení rozsudku: trestní řízení

  15.5.2023 - 19.5.2023

Lektor: Lacinová, Michanek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované trestní řízení - I. skupina

  5.6.2023 - 7.6.2023

Lektor: Lacinová, Michanek, Roubíček, Wažik
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované trestní řízení - II. skupina

  7.6.2023 - 9.6.2023

Lektor: Lacinová, Michanek, Wažik
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Psaní soudních rozhodnutí

  27.6.2023

Lektor: Kopa
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Správní řízení

  28.6.2023 - 30.6.2023

Lektor: Blažek, Küchlerová
Město: Kroměříž
Detail semináře