Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

Civilní soudnictví

Exekuce a výkon rozhodnutí

  8.3.2023 - 10.3.2023

Lektor: Jirmanová, Kasíková, Krhut
Město: Kroměříž
Detail semináře

Střet zájmů - obecné školení ke střetu zájmů

  20.3.2023

Lektor: Kapras, Král, Krupová
Město: Praha
Detail semináře

Insolvenční právo pro civilní soudce - vztah insolvenčního a civilního řízení

  20.3.2023 - 21.3.2023

Lektor: Zoubek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Právní a psychologické souvislosti vykázání

  28.3.2023

Lektor: Čuhelová, Jirsa, Kornetová, Kovářová, Šimka, Šínová, Vedra
Město: Brno
Detail semináře

Aktuální judikatura k náhradě škody s exkurzem do sportovního práva

  6.4.2023

Lektor: Králík, Vojtek
Město: Brno
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  12.4.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví, nájemní právo

  17.4.2023 - 18.4.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Kroměříž
Detail semináře

Whistleblowing pro soudce a státní zástupce

  18.4.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  16.5.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  24.5.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Praha
Detail semináře

Řím I, Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 a Řím II, Nařízení EP a Rady (ES) č. 864/2007

  25.5.2023

Lektor: Putnová
Město: Praha
Detail semináře

Právo duševního vlastnictví

  29.5.2023 - 31.5.2023

Lektor: Horáček
Město: Kroměříž
Detail semináře

Brusel I bis

  7.6.2023

Lektor: Bříza, Zavadilová
Město: Praha
Detail semináře

Právní jednání v elektronické podobě

  8.6.2023

Lektor: Peterka, Podaný
Město: Praha
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  19.6.2023 - 20.6.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Závazkové právo část I.

  21.6.2023 - 23.6.2023

Lektor: Čech, Pelikán
Město: Kroměříž
Detail semináře

Výjezdní školení KS Brno

  28.8.2023 - 31.8.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Praktické poznatky z aplikace dědického práva

  13.9.2023 - 15.9.2023

Lektor: Plašil, Šešina, Talanda
Město: Kroměříž
Detail semináře

Insolvenční právo pro civilní soudce - vztah insolvenčního a civilního řízení

  18.9.2023 - 19.9.2023

Lektor: Zoubek
Město: Praha
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  3.10.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Bytové spoluvlastnictví

  9.10.2023

Lektor: Brzobohatá
Město: Kroměříž
Detail semináře

Vybrané otázky civilního procesu pro začínající soudce

  8.11.2023 - 10.11.2023

Lektor: Novosad, Zoubek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Zákon o mediaci a možnosti jeho využití v praxi

  21.11.2023

Lektor: Hájková, Potočková
Město: Praha
Detail semináře

Opatrovnické soudnictví

Rozhovor s dítětem – praktický workshop

  29.3.2023

Lektor: Toth
Město: Praha
Detail semináře

Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

  31.3.2023

Lektor: Mgr. Ria Černá, Mgr. Zuzana Říhová
Město: Praha
Detail semináře

Využití jiného soudního roku v rodinněprávních věcech

  24.4.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Rozhovor s dítětem – praktický workshop

  26.4.2023

Lektor: Toth
Město: Praha
Detail semináře

7. rodiněprávní sympozium JA na téma: Nepřijatelnost násilí na dětech

  19.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Soudní dohled v rodinněprávní agendě

  24.5.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Seminář pro soudní sociální pracovníky

  29.5.2023 - 30.5.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Rozhovor s dítětem – praktický workshop

  14.6.2023

Lektor: Vránová
Město: Praha
Detail semináře

Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce - opakování

  26.6.2023 - 27.6.2023

Lektor: v jednání
Město: Praha
Detail semináře

Využití podpůrných materiálů při rozhodování v rodinněprávních věcech

  27.11.2023

Lektor: Pemová, Polák
Město: Praha
Detail semináře

Trestní soudnictví

Trestní soudnictví - videozáznamy ze seminářů a všeobecné materiály

  7.1.2021 - 31.12.2025

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vazba a vazební řízení

  15.3.2023

Lektor: Augustinová, Hayes
Město: Kroměříž
Detail semináře

Trestání v širších souvislostech

  21.3.2023 - 22.3.2023

Lektor: Kubů, Lýsek, Palotášová, Masopust Šachová
Město: Praha
Detail semináře

Právní a psychologické souvislosti vykázání

  28.3.2023

Lektor: Čuhelová, Jirsa, Kornetová, Kovářová, Šimka, Šínová, Vedra
Město: Brno
Detail semináře

Trestná činnost v dopravě

  13.4.2023 - 14.4.2023

Lektor: Stáňa, Vošická Buráňová, Havránek, Kouřil, Růžička, Vémola
Město: Kroměříž
Detail semináře

Whistleblowing pro soudce a státní zástupce

  18.4.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Kybernásilí a nenávistné projevy na sociálních sítích

  26.4.2023

Lektor: Výborný, Schweiner, Jančík - v jednání
Město: Praha
Detail semináře

Praktický nácvik ukládání společného, souhrnného a úhrnného trestu

  23.8.2023 - 25.8.2023

Lektor: JUDr. Luboš Vlasák
Město: Kroměříž
Detail semináře

Správní soudnictví

Aktuální otázky k oblasti sociálního zabezpečení

  7.3.2023

Lektor: Boháč, Novák, Rambousková, Šiškeová, Wernerová
Město: Brno
Detail semináře

Střet zájmů - obecné školení ke střetu zájmů

  20.3.2023

Lektor: Kapras, Král, Krupová
Město: Praha
Detail semináře

Právní a psychologické souvislosti vykázání

  28.3.2023

Lektor: Čuhelová, Jirsa, Kornetová, Kovářová, Šimka, Šínová, Vedra
Město: Brno
Detail semináře

Whistleblowing pro soudce a státní zástupce

  18.4.2023

Lektor:
Město: Praha
Detail semináře

Atuální otázky k oblasti sociálního zabezpečení

  19.6.2023 - 21.6.2023

Lektor: Boháč, Novák, Rambousková, Sládková, Šiškeová, Wernerová, Wernerová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce

Metody odhalování daňových a dotačních podvodů

  3.5.2023

Lektor: Polok
Město: Praha
Detail semináře

Ocenění podniku a stanovení znaleckého úkolu v insolvenci

  16.5.2023

Lektor: Schönfeld
Město: Praha
Detail semináře

Manažerské vzdělávání

Řízení a státní správa okresních soudů

  15.3.2023 - 17.3.2023

Lektor: ředitelé odborů Ministerstva spravedlnosti, další lektoři v jednání
Město: Kroměříž
Detail semináře

Státní zástupce jako manažer a lídr

  22.3.2023 - 24.3.2023

Lektor: Bradáčová, Malý, Hroník
Město: Kroměříž
Detail semináře

Mezinárodní spolupráce

EJTN/CEPOL: Investigating and Preventing Corruption

  9.5.2023 - 12.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Cybercrime and E-Evidence (introductory)

  9.5.2023 - 10.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Cultural diversity in the courtroom – advanced webinar

  12.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Service of documents & taking of evidence abroad with a focus on digitalization

  18.5.2023 - 19.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

AIAKOS I. - mezinárodní studijní a výměnný program pro budoucí a začínající soudce a státní zástupce

  22.5.2023 - 26.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Anti-discrimination Law

  22.5.2023 - 23.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Economic crimes: asset recovery and Confiscation in the EU in practice: focus on the Regulation 2018/1805 of 14 November 2018 (specialized)

  23.5.2023 - 24.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Civil liability due to AI

  25.5.2023 - 26.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Data Protection and Privacy Right

  29.5.2023 - 30.5.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Gender Equality

  1.6.2023 - 2.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Human Rights and Access to Justice

  14.6.2023 - 16.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Country of Origin Information

  15.6.2023 - 16.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Public Procurements

  15.6.2023 - 16.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

EU Anti-discrimination Law

  19.6.2023 - 21.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Mediation and Conciliation

  20.6.2023 - 21.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Vulnerability in the Context of Applications for International Protection

  22.6.2023 - 23.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Detention of Applicants for International Protection

  11.7.2023 - 12.7.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Cizí jazyky

Německý jazyk - právní terminologie

  19.4.2023 - 21.4.2023

Lektor: doc. Mgr. Petra Milošovičová, Ph.D.
Město: Viz anotace
Detail semináře

Odborná francouzština zaměřená na terminologii lidských práv

  5.6.2023 - 9.6.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Legal English - Human rights

  5.6.2023 - 9.6.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Summer school in linguistics - criminal matters

  19.6.2023 - 23.6.2023

Lektor:
Město: Viz anotace
Detail semináře

Právní čekatelé

Adaptační kurz pro právní čekatele

  5.4.2023

Lektor: Bradáčová, Chvatík
Město: Praha
Detail semináře

Praktický nácvik ukládání společného, souhrnného a úhrnného trestu

  23.8.2023 - 25.8.2023

Lektor: JUDr. Luboš Vlasák
Město: Kroměříž
Detail semináře

Justiční kandidáti

Odborná příprava justičních kandidátů – Řízení od nápadu žaloby až po vyhlášení rozsudku: opatrovnické řízení + dědické řízení

  3.4.2023 - 6.4.2023

Lektor: Polák, Vidmuchová, Kraus, Talanda
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Insolvenční řízení

  19.4.2023 - 21.4.2023

Lektor: Břeska
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Simulované veřejné zasedání

  26.4.2023 - 28.4.2023

Lektor: Lacinová, Michanek
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Psaní soudních rozhodnutí

  27.6.2023

Lektor: Kopa
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborná příprava justičních kandidátů - Správní řízení

  28.6.2023 - 30.6.2023

Lektor: Blažek, Küchlerová
Město: Kroměříž
Detail semináře