Vybíráme z nabídky seminářů

(Akce jsou řazeny podle oblasti vzdělávání a data konání)

VSÚ, VÚSZ, soudní tajemníci

CEPR

  1.10.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hanušová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Úkony VSÚ v insolvenčním řízení

  11.5.2023

Lektor: Krhut, Maršíková
Město: Kroměříž
Detail semináře

Náklady zmocněnce a opatrovníka v trestním řízení pro VSÚ

  15.6.2023

Lektor: Durdík, Zelenka
Město: Kroměříž
Detail semináře

Úkony VSÚ v insolvenčním řízení

  19.4.2023

Lektor: Krhut, Maršíková
Město: Praha
Detail semináře

Vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci - průběžné vzdělávání

  20.10.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Evidování skutečných majitelů pro VSÚ

  21.3.2023

Lektor: Hexner
Město: Praha
Detail semináře

Evidování skutečných majitelů pro VSÚ

  22.3.2023

Lektor: Hexner
Město: Kroměříž
Detail semináře

Justiční personál soudů

Trestní úsek okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Kolářová
Město: Distanční, online
Detail semináře

Společné materiály - všechny úseky

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Malý
Město: Distanční, online
Detail semináře

Příjem a zápis podání

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Domanský, Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Občanskoprávní úseky okresních soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Macková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Metodici soudů

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Macková, Malý, Žaluda
Město: Distanční, online
Detail semináře

Informační centrum

  1.1.2021 - 31.12.2023

Lektor: Hurdálková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Anonymizace soudních rozhodnutí

  1.12.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková, Pihera, Piherová Matějovská
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vstupní vzdělávání - okresní soudy

  15.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Sznapková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Vstupní vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Jelínková
Město: Distanční, online
Detail semináře

Průběžné vzdělávání - krajské soudy

  19.10.2020 - 31.12.2023

Lektor: Špačková
Město: Distanční, online
Detail semináře

XII. běh vstupního vzdělávání pro zaměstnance soudů

  27.3.2023 - 31.3.2023

Lektor:
Město: Kroměříž
Detail semináře

Justiční personál státních zastupitelství

Spisová služba státního zastupitelství II.

  10.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství II.

  11.10.2023

Lektor: Tesařová, Venglářová
Město: Praha
Detail semináře

Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení

  12.4.2023

Lektor: Jindrová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Rejstřík pro zkrácené přípravné řízení

  13.4.2023

Lektor: Jindrová
Město: Praha
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství I.

  16.5.2023

Lektor: Nečasová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Spisová služba státního zastupitelství I.

  17.5.2023

Lektor: Nečasová
Město: Praha
Detail semináře

Dokumenty státního zastupitelství podle pokynu obecné povahy NSZ č. 10/2019

  20.4.2023

Lektor: Brýdl, Čechová, Pýša, Růžička
Město: Kroměříž
Detail semináře

Odborný personál státního zastupitelství

  6.4.2021 - 31.12.2023

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Ekonomická správa soudů a státních zastupitelství

Ekonomická správa soudů a SZ

  16.11.2020 - 31.12.2026

Lektor:
Město: Distanční, online
Detail semináře

Cestovní náhrady

  16.3.2023

Lektor: Pfeilerová
Město: Kroměříž
Detail semináře

Sestavení PAP v systému IRES názorně a v příkladech

  22.3.2023

Lektor: Adámková
Město: Praha
Detail semináře